ตารางสัปดาห์ระบาด 2563

กำหนดสัปดาห์ของการรายงาน   พ.ศ. 2563
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
งวดที่  สัปดาห์ที่ ระหว่างวันที่ งวดที่  สัปดาห์ที่ ระหว่างวันที่
1 1 5 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63   26 28 มิ.ย. 63 - 4 ก.ค. 63
  2 12 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 7 27 5 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63
  3 19 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63   28 12 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63
  4 26 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63   29 19 ก.ค. 63 - 25 ก.ค. 63
2 5 2 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63   30 26 ก.ค. 63 - 1 ส.ค. 63
  6 9 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 8 31 2 ส.ค. 63 - 8 ส.ค. 63
  7 16 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63   32 9 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63
  8 23 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63   33 16 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63
3 9 1 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63   34 23 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63
  10 8 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63   35 30 ส.ค. 63 - 5 ก.ย. 63
  11 15 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 9 36 6 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63
  12 22 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63   37 13 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63
  13 29 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63   38 20 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63
4 14 5 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63   39 27 ก.ย. 63 - 3 ต.ค. 63
  15 12 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 10 40 4 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63
  16 19 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63   41 11 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63
  17 26 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63   42 18 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63
5 18 3 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63   43 25 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
  19 10 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 11 44 1 พ.ย. 63 - 7 พ.ย. 63
  20 17 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63   45 8 พ.ย. 63 - 14 พ.ย. 63
  21 24 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63   46 15 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63
6 22 31 พ.ค. 63 - 6 มิ.ย. 63   47 22 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63
  23 7 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63   48 29 พ.ย. 63 - 5 ธ.ค. 63
  24 14 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63 12 49 6 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63
  25 21 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63   50 13 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63
  51 20 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63
  52 27 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
 ที่มา : กลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา(EIU)   กองระบาดวิทยา

 

Visitors: 7,714