กลุ่มงาน


  • images.png
    แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBITการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 EB1หน...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • งานสุขภาพจิต 1. ปี 2562 มีฆ่าตัวตายสำเร็จ 3 ราย ดอนแสลบ 2 ราย ทัพพระยา 1 ราย รายงานสอบสวนการฆ่าตัวตาย วัดส่งเสริมสุขภาพ 1. คู่มือแนวทางการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อด้วยพลังบวร...

  • 1. การสุ่มตรวจคุณการเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน แบบตรวจเกลือ
Visitors: 11,057