http:/www.huaykrachaohealthcenter.com

* ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลผู้ทำคุรประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีน (อ่านรายละเอียด/Download)

แจ้งการเปิดระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์ (อ่านรายละเอียด/Download)

แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่

   และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561(อ่านรายละเอียด/Download)

* หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน >> กดตรงนี้

*สื่อรณรงค์กิจกรรม"ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์"

*เอกสารการประชุม HAS >>รายละเอียด

* สื่อรณรงค์ 3 อ. >> 1.ไม้ถูพื้นเอว s    2. พัดลมสะบัดอารมณ์  3. กระทะลดไขมัน

* CPG ของรพ.ห้วยกระเจาฯ  >> Here

                              

                              

Visitors: 1,871